Book: Inside Out 2020

In mijn nieuwste werk speel ik met het perspectief en de werkelijke weergave van de mens. Verschillende portretten die zowel de binnen- als de buitenkant belichten, als individu maar ook in relatie tot zijn of haar omgeving. Portretten van vrouwen die in hun kracht staan en de wereld aan kunnen, in contact met zichzelf. Beelden die fascineren en verwonderen, die aanzetten tot denken en het stellen van vragen. Perspectieven die soms niet anders vragen dan bewust kijken en ervaren.

In mijn werk staat onbewuste beïnvloeding centraal, mensen bewust maken van onbewuste processen. Dit door niet te focussen op het resultaat, maar in het moment te zijn van het proces. Perfectie ontstaat als mijn gevoel gevangen wordt in het beeld dat in samenwerking met de geportretteerde wordt gemaakt. Het geeft voldoening als ook de geportretteerde verrast wordt door het resultaat.